สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
92 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

Tel : 053-584888
Fax : 053-584142
E-mail : msp.interfood@hotmail.com