สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง จำนวน วุฒิการศึกษา เพศ อายุ สถานที่ปฎิบัติงงาน เงินเดือน ติดต่อ สมัครงาน
ช่างทั่วไป
หลายอัตรา
ปวส.ขึ้นไป
ชาย
25-35
ประจำสำนักงานใหญ่
ไม่ระบุ
คุณอ้อม (HR) 093-1808006 Email:hrmspinterfoods@gmail.com
พนักงานประจำสาขา
หลายอัตรา
ม.3 ขึ้นไป
ชาย/หญิง
25-35 ปี
ประจำสาขา เชียงดาว
ไม่ระบุ
ชุลีพร ทุนอินทร์ (HR) 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com
พนักงานบัญชี (ประจำสาขาขอนแก่น)
หลายอัตรา
ปริญาตรี สาขาบัญชี
ชาย/หญิง
-
สาขาขอนแก่น
ไม่ระบุ
ชุลีพร ทุนอินทร์ (HR) 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com
ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาขอนแก่น)
หลายอัตรา
ปริญาตรี
ชาย/หญิง
-
บริษัท เอ็ม พี จำกัด(สาขาขอนแก่น)
ไม่ระบุ
ชุลีพร ทุนอินทร์ (HR) 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com
สัตวบาล (ประจำสาขาขอนแก่น)
หลายอัตรา
ปริญาตรี
ชาย/หญิง
-
บริษัท เอ็ม พี จำกัด(สาขาขอนแก่น)
ไม่ระบุ
ชุลีพร ทุนอินทร์ (HR) 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com
พนักงานการตลาด (ประจำสาขาขอนแก่น)
หลายอัตรา
ปริญาตรี
ชาย
-
บริษัท เอ็ม พี จำกัด(สาขาขอนแก่น)
ไม่ระบุ
ชุลีพร ทุนอินทร์ (HR) 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com
พนักงานแคชเชียร์ (ประจำข่อนแก่น)
หลายอัตรา
มัธยมศึกษา 3 ขึ้นไป
ชาย/หญิง
22-35 ปี
บริษัท เอ็ม พี จำกัด(สาขาข่อนแก่น)
์N/A
ชุลีพร ทุนอินทร์ (HR) Tel.0931808006 E-mail:HRMooInter@gmail.com