สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน ประจำสาขาใหม่ (เชียงดาว)

ตำแหน่ง พนักงานประจำสาขา (ประจำสาขาเชียงดาว)

คุณสมบัติ

- ช/ญ อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
- สามารถเข้ากะกลางคืนได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ชุลีพร ทุนอินทร์(HR) 093-1808006 Email:moointer.hr@gmail.com

 

15-07-2560