สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

รูปแบบธุรกิจ

หมูอินเตอร์เป็นที่รู้จัก ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุกรแบบครบวงจร ในจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง มีศักยภาพและประสบการณ์ มีความใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนในการผลิตเนื้อสุกร มาตลอด 30 ปี จึงสามารถให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจการเลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกร และเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ พร้อมบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ ลูกสุกร อาหารเลี้ยงสุกร วัคซีนยา พร้อมสัตวบาล ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งรับซื้อสุกรขุนคืน ในราคาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ตามราคาประกาศ โดยอิงราคาโบรกเกอร์ ภายใต้บริษัทหมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ให้แพร่หลาย และลดความเสี่ยงในด้านราคาตลาด เพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงชำแหละสุกรแปรรูป ในลักษณะราวแขวน ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ในกระบวนการชำแหละที่ถูกสุขอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ ตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมการขนส่ง ในลักษณะรถห้องเย็นเคลื่อนที่ เพื่อความสด สะอาด ไปยังผู้บริโภคเสมอ ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนา และเปลี่ยนนวัตกรรมการขายเนื้อสุกรชำแหละ จากแบบเพิงเปิดโล่ง หรือเขียงหมูในตลาดสดทั่วไป ทางผู้บริหาร จึงได้คิดพัฒนา และต่อยอดธุรกิจโดยเปิดร้านค้าเนื้อสุกรชำแหละ ในรูปแบบติดเครื่องปรับอากาศ โดยมีประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ มีห้องรักษาความเย็น จัดเก็บเนื้อสุกร โดยริ่เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าแรก ในจังหวัดลำพูน โดยเน้นในเรื่องของ ความสะอาด ความสะดวก ถูกสุขอนามัย เพื่อผู้บริโภค