สะอาด  มาตราฐาน  ห่วงใยผู้บริโภค

แนวทางการบริหาร

การที่ต้องต่อสู้กับความคิดของผู้บริโภคที่ว่า “หมูแปรรูปที่ไหนก็เหมือนๆ กัน” จึงเป็นที่มาของความพยายาม ที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร “คุณณรงค์ ธรรมจารี” จึงมีแนวคิดสร้างแบรนด์ “หมูอินเตอร์” ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นว่า สินค้าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค แต่สิ่งที่ “คุณณรงค์ ธรรมจารี” ให้ความสำคัญที่สุด ก็คือ เรื่องคุณภาพของสินค้า โดยมีความตั้งใจที่ว่า “ไม่ต้องการให้สินค้าเป็นแค่เพียงของที่วางอยู่บน Shelf (ชั้นวางของ) แต่ต้องการให้สินค้าวางอยู่บนหัวใจของผู้บริโภค” และยังคงมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับคำที่ว่า แบรนด์ท้องถิ่นเข้าสู่สากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หมูอินเตอร์”